Informatie voor ouders

MovieStarPlanet is een geweldige game en een leuke omgeving voor kinderen om plezier te maken, creatief te zijn en nieuwe vrienden te leren kennen. U kunt er hier alles over lezen.

De veiligheid van onze gebruikers heeft onze hoogste prioriteit bij MovieStarPlanet. U kunt hier meer lezen over hoe wij de game veilig en netjes houden.

Bij MovieStarPlanet raden we ouders en verzorgers met klem aan om een actieve rol aan te nemen bij de voorlichting over veiligheid online. Neemt u de tijd om met uw kinderen te praten over hoe men veilig online gaat en hoe men zich online dient te gedragen. We moeten allen waakzaam zijn als kinderen online zijn, zoals we ook oplettend zijn als kinderen op straat spelen. We moeten ervoor zorgen dat zij beschermd zijn tegen mensen die mogelijk een risico vormen. Online kunnen kinderen worden blootgesteld aan ongewenste, illegale of ongepaste content, maar er zijn enkele maatregelen die u en uw kind kunnen nemen om ervoor te zorgen dat het risico op een akelige ervaring vermeden kan worden. 

 • Bespreek thuis hoe het Internet bij u wordt gebruikt. Zorgt u ervoor dat de kinderen begrijpen welke informatie privé is (namen, telefoonnummer, adres, etc.). Stel enkele regels op over het ontmoeten van andere mensen online. Vanwege de aard van het Internet, kan men er nooit zeker van zijn, met wie men contact maakt.
 • Leg aan uw kind het belang van een veilig wachtwoord uit - en dat men niet steeds hetzelfde wachtwoord dient te gebruiken voor diverse zaken. Het wachtwoord is als de sleutel van een huis. Leg aan uw kind uit dat anderen misschien zullen proberen het wachtwoord te achterhalen via het beloven van cadeautjes of andere artikelen, of omdat men beweert een bepaalde positie te bekleden (zoals medewerker van MovieStarPlanet). Mocht uw kind het wachtwoord hebben verklapt, zorgt u er dan direct voor dat dit meteen wordt gewijzigd.
 • Zorgt u voor een veilige Internetverbinding en zorgt u ervoor dat alleen uw gezin deze kan gebruiken. U bent verantwoordelijk voor wat er via uw computer (IP adres) plaatsvindt. MovieStarPlanet heeft het recht om uw IP adres te blokkeren, zelfs in gevallen waarbij een gast in uw huis de regels overtrad.
 • Installeert u anti-virus software en Parental Control functies op alle computers, mobieltjes en game consoles, zodat ongepaste content wordt geblokkeerd. Geen enkele Parental Control programma is 100% veilig, vertrouwt u dus nooit volledig op dergelijke systemen als het gaat om de veiligheid van uw kind. We doen al het mogelijke om de veiligheid op de site te kunnen waarborgen,maar bedenkt u wel dat volledige perfectie online niet bestaat. Als het gaat om de veiligheid van uw kind, stellen wij alles in het werk om een veilige omgeving te bieden. Veiligheid is een gedeeld partnerschap tussen ouders/verzorgers en MovieStarPlanet.
 • Zorgt u ervoor dat u en uw kind weten hoe een andere gebruiker gemeld kan worden op  MovieStarPlanet. Men dient de melding in te dienen zodra de overtreding wordt geconstateerd. Gaat u naar ons Help menu op de voorpagina om te lezen hoe men ongepaste content of een andere gebruiker meldt.

Veiligheid Foto's Uploaden

Door de functie, om in MovieStarPlanet foto's te uploaden, kunnen gebruikers zichzelf en hun voorkeuren uiten door foto's te delen met vrienden. Wij geloven dat deze nieuwe functie op een leuke manier kan bijdragen aan het delen van hun hobby's, idolen en inspiraties binnen het universum van MovieStarPlanet. Om de functie zo veilig mogelijk te maken, hebben we een uitgebreide lijst van richtlijnen ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat alle geüploade inhoud voldoen aan onze normen. Dit is inclusief pre-upload moderation waar alle foto's worden goedgekeurd, dit betekent dat elke foto door een volwassen menselijke moderator wordt gezien en beoordeeld voordat het te zien kan zijn op het MSP profiel. De moderator kan de foto toelaten of afwijzen aan de hand van duidelijk gedefinieerde regels door het Hoofd van Veiligheid bij MovieStarPlanet.

Regels voor het Uploaden van Foto's 

Voordat gebruikers gebruik kunnen maken van de functie om foto's te uploaden op hun mobiele telefoon of tablet, zullen de regels aan hen kenbaar en gecommuniceerd worden, zodat zij duidelijk voor ogen hebben wat aanvaardbare foto's zijn om te plaatsen op MovieStarPlanet. De foto van de gebruiker zal verwijderd worden als het het volgende bevat:

 • Sexuele Inhoud: Naakt en Gedeeltelijk Naakt (inclusief foto's van gebruikers of andere in ondergoed of zwemkleding), Sexueel Provocatieve Beelden, Sexting actviteit of verwijzingen naar sex
 • Haat of Haatmisdrijven: Racisme, Antisemitisme, religieuze onverdragzaamheid, LGBT gerelateerde haat, seksime an ander onaavaardbaar gedrag
 • Geweld: Dreigen, Beledigende Gebaren of Taalgebruik
 • Persoonlijk Identificeerbare Informatie: Namen, Adressen, Telefoonnummers, e-mail etc., op kleding of als zijdelingse informatie in de achtergrond van de foto
 • Cyber pesten: Beelden die gebruikers portretteren op een vernederende manier
 • Sigaretten of verwijzingen naar roken: Geen foto's die kinderen portretteren met sigaretten of aantonen dat roken stoer is
 • Alcohol of verwijzingen naar alcohol: Geen foto's met alcohol
 • Inhoud met drugs, drugs gerelateerde spullen of drugsgebruik: Geen foto's gerelateerd aan drugsgebruik
 • Elke uitnodiging tot ontmoeten online of offline zal niet getolereerd worden: bijv. Zullen we afspreken, heb je Skype KIK, wil je sex, zend me nog wat foto's van jezelf

De lijst zal constant gechecked en geupdate worden door onze Veiligheid en Support medewerkers, om alle relevante gebieden omtrent veiligheid constant te waarborgen. De persoon die de foto wilt delen moet eerst toestemming krijgen om een foto van iemand anders te delen. Als een gebruiker herhaaldelijk de regels breekt die wij hebben uitgezet, riskeert deze te worden uitgesloten van deelname, omdat wij ongepast gedrag niet tolereren. Zij zullen in kennis worden gesteld wanneer hun beeld niet door de moderators is goedgekeurd.

Aanbeveling voor ouders

In alle gevallen adviseren wij de ouders altijd een actieve rol te nemen bij het opleiden van kinderen over online veiligheid. Als het gaat om foto's uploaden, adviseren wij een open gesprek met uw kind over wat aanvaardbaar is om online te delen en welke mogelijke risico's hier aan verbonden zijn.