Informatie voor ouders

MovieStarPlanet is een geweldige game en een leuke omgeving voor kinderen om plezier te maken, creatief te zijn en nieuwe vrienden te leren kennen. U kunt er hier alles over lezen.

De veiligheid van onze gebruikers heeft onze hoogste prioriteit bij MovieStarPlanet. U kunt hier meer lezen over hoe wij de game veilig en netjes houden.

Bij MovieStarPlanet raden we ouders en verzorgers met klem aan om een actieve rol aan te nemen bij de voorlichting over veiligheid online. Neemt u de tijd om met uw kinderen te praten over hoe men veilig online gaat en hoe men zich online dient te gedragen. We moeten allen waakzaam zijn als kinderen online zijn, zoals we ook oplettend zijn als kinderen op straat spelen. We moeten ervoor zorgen dat zij beschermd zijn tegen mensen die mogelijk een risico vormen. Online kunnen kinderen worden blootgesteld aan ongewenste, illegale of ongepaste content, maar er zijn enkele maatregelen die u en uw kind kunnen nemen om ervoor te zorgen dat het risico op een akelige ervaring vermeden kan worden. 

  • Bespreek thuis hoe het Internet bij u wordt gebruikt. Zorgt u ervoor dat de kinderen begrijpen welke informatie privé is (namen, telefoonnummer, adres, etc.). Stel enkele regels op over het ontmoeten van andere mensen online. Vanwege de aard van het Internet, kan men er nooit zeker van zijn, met wie men contact maakt.
  • Leg aan uw kind het belang van een veilig wachtwoord uit - en dat men niet steeds hetzelfde wachtwoord dient te gebruiken voor diverse zaken. Het wachtwoord is als de sleutel van een huis. Leg aan uw kind uit dat anderen misschien zullen proberen het wachtwoord te achterhalen via het beloven van cadeautjes of andere artikelen, of omdat men beweert een bepaalde positie te bekleden (zoals medewerker van MovieStarPlanet). Mocht uw kind het wachtwoord hebben verklapt, zorgt u er dan direct voor dat dit meteen wordt gewijzigd.
  • Zorgt u voor een veilige Internetverbinding en zorgt u ervoor dat alleen uw gezin deze kan gebruiken. U bent verantwoordelijk voor wat er via uw computer (IP adres) plaatsvindt. MovieStarPlanet heeft het recht om uw IP adres te blokkeren, zelfs in gevallen waarbij een gast in uw huis de regels overtrad.
  • Installeert u anti-virus software en Parental Control functies op alle computers, mobieltjes en game consoles, zodat ongepaste content wordt geblokkeerd. Geen enkele Parental Control programma is 100% veilig, vertrouwt u dus nooit volledig op dergelijke systemen als het gaat om de veiligheid van uw kind. We doen al het mogelijke om de veiligheid op de site te kunnen waarborgen,maar bedenkt u wel dat volledige perfectie online niet bestaat. Als het gaat om de veiligheid van uw kind, stellen wij alles in het werk om een veilige omgeving te bieden. Veiligheid is een gedeeld partnerschap tussen ouders/verzorgers en MovieStarPlanet.
  • Zorgt u ervoor dat u en uw kind weten hoe een andere gebruiker gemeld kan worden op  MovieStarPlanet. Men dient de melding in te dienen zodra de overtreding wordt geconstateerd. Gaat u naar ons Help menu op de voorpagina om te lezen hoe men ongepaste content of een andere gebruiker meldt.