Privacy Beleid

Privé gegevens en privacy beleid (inclusief privacy beleid voor kinderen)

Om een account te kunnen openen op MovieStarPlanet en lid te worden, kunnen de volgende gegevens aan de betrokkene worden gevraagd:

  • Je e-mail adres
  • Je gebruikersnaam

Door bovenstaande privé gegevens aan MovieStarPlanet te verstrekken, geef je MovieStarPlanet toestemming, voor zover wettelijk toegestaan, de bovengenoemde privé gegevens te gebruiken zodat MovieStarPlanet nieuwsbrieven, promotie en reclamemateriaal naar je e-mail adres mag sturen, en je geeft MovieStarPlanet toestemming voor het aanpassen van de inhoud en reclame op de website. Voorbeelden van communicatie kunnen zijn dat MovieStarPlanet je opmerkzaam zal maken op haar vebeterde, nieuwe website of nieuwe diensten op MovieStarPlanet, dat MovieStarPlanet enquetes onder leden houdt met het oog op het verbeteren van onze diensten of dat MovieStarPlanet doelbewuste aanbiedingen doet of zaken aanbiedt, gebaseerd op je gedrag op deze website, je leeftijd en geografische locatie.

MovieStarPlanet zal je persoonlijke gegevens niet verkopen of weggeven aan een derde partij. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt in het geval MovieStarPlanet geheel, of in wezen alle bezit van MovieStarPlanet, dwz de gehele website, overgaat naar een ander bedrijf (overdracht van activa genaamd). In dit geval neemt de koper, voor zover wettelijk toegestaan, de privé gegevens over die nodig zijn om MovieStarPlanet te kunnen voortzetten.

Als MovieStarPlanet andere bedrijven inhuurt voor het uitvoeren van verschillende taken zoals hulp bij de marketing, technische diensten voor onze website, etc., kunnen deze bedrijven in sommige gevallen toegang krijgen tot privé gegevens als dit nodig is voor het op een juiste wijze uitvoeren van hun taak voor MovieStarPlanet. MovieStarPlanet behandelt alle privé gegevens met uiterste zorg en tekent contracten met andere bedrijven, wat betekent dat deze bedrijven de privé gegevens slechts gebruiken voor het uitvoeren van hun taak voor MovieStarPlanet.

Dit is ook van toepassing als MovieStarPlanet samenwerkt met andere bedrijven om je van interessante aanbiedingen te voorzien. Dergelijke bedrijven kunnen ook toegang krijgen tot de privé gegevens als zij MovieStarPlanet helpen met het verspreiden van e-mails, online reclame en dergelijke. Dergelijke bedrijven mogen de privé gegevens niet behouden of op andere wijze gebruik hiervan maken dan de afgesproken taak die zij uitvoeren voor MovieStarPlanet.

MovieStarPlanet slaat de privé gegevens niet langer op dan toegstaan bij wet. Gedurende deze periode worden de gegevens slechts gebruikt volgens de voorwaarden van deze overeenkomst en in overeenstemming met de dan geldende wet.  De voornaamste reden voor het opslaan van privé gegevens is het voorkomen, signaleren en onderzoeken van potentiele overtredingen van de wet, begaan jegens één van onze leden.  MovieStarPlanet behoudt zich het recht voor om deze privé gegevens openbaar te maken voor zover wettelijk toegestaan en wanneer wij van mening zijn dat het openbaar maken van deze gegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of wij ons schikken naar juridische procedures, een gerechtelijk bevel of rechtszaak die met onze website te maken heeft.

MovieStarPlanet behoudt zich het recht voor om ten alle tijde deze Privacy Policy naar eigen goeddunken aan te passen.

Vragen over privé gegevens en intrekken van toestemming

Mocht je inzage willen hebben in de gegevens die MovieStarPlanet over je heeft, of heb je andere vragen over je privé gegevens, neem dan contact met ons op via de contact informatie aan de onderzijde van deze pagina. Je kunt je toestemming voor het gebruik en opslaan van je privé gegevens intrekken door in te loggen en je gebruiker te verwijderen.

Het is noodzakelijk om je privé gegevens op te slaan om ervoor te zorgen dat je als gebruiker de meest optimale ervaring op MovieStarPlanet hebt en om met jou als lid te kunnen communiceren. We kunnen daarom je lidmaatschap niet accepteren als je ons niet toestaat je privé gegevens te verwerken. Dit heeft tot gevolg dat je je lidmaatschap moet beëindigen door het verwijderen van je gebruiker als je niet wilt dat wij je privé gegevens verwerken.

Cookies

MovieStarPlanet kan een tekst bestand in je web browser plaatsen, een zogenaamde "cookie". Cookies verzamelen informatie die ons helpen om je ervaring met onze website te optimeren en op jou persoonlijk toe te spitsen. Cookies vertellen ons bijvoorbeeld hoeveel bezoekers we hebben op onze site en welke delen van onze site het populairst zijn. MovieStarPlanet kan informatie verzameld door cookies verzenden in een verwerkte (dwz een gecombineerde en onpersoonlijke) versie als statistiek aan leden, partners, sponsors en anderen.